Kotimainen yhteistyö


Irti Huumeista ry tekee kotimaista yhteistyötä monella tasolla.

Yhdistyksellä on edustus useissa vaikuttajafoorumeissa, ja yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä ja verkostuu sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla päihdetyötä tekevien tai toimintaa tukevien tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi erilaisissa projekteissa ja hankkeissa.

Yhdistys on muun muassa mukana alkoholiohjelmassa, johon on sitoutunut lukuisia eri järjestöjä. Yhdistyksen päihdetyö merkitsee kokonaisvaltaista näkemystä kaikkiin päihteisiin ja aikuisten päihteidenkäytön ja mallin vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Siksi alkoholin käytön ei voida katsoa olevan irrallinen asia huumeiden käytöstä.

Yhteistyön tavoitteet

  • päihteiden ja erityisesti huumeiden vastaisen toiminnan tehostaminen
  • resurssien säästäminen
  • yhdistyksen tavoitteiden ja toiminnan tukeminen
  • ajankohtaisen ja uuden tiedon saanti
  • asiantuntemuksen kehittäminen