Taite-lehti

Taite on Irti Huumeista ry:n oma huumetyön erikoislehti. Vuodessa ilmestyy neljä numeroa sekä painettuna että sähköisessä muodossa. Lehti käsittelee laajalti teemoja huumetyön ympärillä ja seuraa ajassa tapahtuvia muutoksia.

Juttuideat ja mainosmyynti:

Tiedottaja  Hanna Raijas p. 050 358 6518