Seutukohtainen vapaaehtoistoiminta


Pääset tutustumaan seutukohtaiseen vapaaehtoistoimintaamme
Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa tästä.

Jokainen vapaaehtoistyöntekijä on koulutettu ja vaitiolovelvollinen.

Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat

Vertaistukiryhmätoiminta

 • huumeiden käyttäjien läheisille ja huumeiden käyttäjille
 • avoimet ja suljetut ryhmät, koulutetut ohjaajat
 • mahdollisuus jakaa kokemuksia ja tuntemuksia ryhmässä ja oppia toisten kokemuksista

Puhelintuki

Ehkäisevä päihdetyö

 • työyhteisöissä, oppilaitoksissa ja ammattilaisten keskuudessa
 • tapahtumat, tilaisuudet, luennot, vanhempainillat
 • verkostoyhteistyö

Asiakastapaamiset

 • huumeiden käyttäjien läheisille, huumeiden käyttäjille ja heidän perheilleen
 • mahdollisuus yksilö- ja perhetapaamisiin
 •  tapaamisia yhdestä useampaan kertaan tarpeen mukaan

Tukihenkilötoiminta

 • huumeiden käyttäjien läheisille ja huumeiden käyttäjille perhekeskeisesti, koulutetut tukihenkilöt
 • vaikeassa elämäntilanteessa ja retkahdusten aikana
 • käytön lopettamisessa ja raittiuden ylläpitämisessä
 • hoitoon motivoitumiseksi, hoitoon ohjauksessa, hoidon aikana ja jälkeen