Irti Huumeista ry

on vuodesta 1984 toiminut poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen ehkäisevää ja korjaavaa yksilö- ja perhekeskeistä päihdetyötä tekevä kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö.

Toiminnan tarkoituksena on huumeiden käytön ennaltaehkäisy, huumeiden käyttäjien tukeminen käytön lopettamiseksi, käyttäjien läheisten tukeminen, vaikuttaminen ehkäisevän ja korjaavan huumetyön kehittämiseksi maassamme, työskentely rajoittavan huumausainepolitiikan säilyttämiseksi ja huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä edunvalvonta.

Tarjoamme sekä yksilölähtöistä että perhekeskeistä tukea ja apua huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Teemme ehkäisevää työtä välittämällä tietoa huumeista, riippuvuussairaudesta ja erityisesti huumeriippuvuudesta.

Kehitämme kokonaisvaltaista perhekeskeistä työtä, toimimme huumeriippuvaisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi entistä yksilölähtöisemmäksi sekä toimimme tarvittaessa niin käyttäjien kuin heidän läheistensäkin edunvalvojina.

Pyrimme vaikuttamaan sekä ehkäisevän että korjaavan huumetyön kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Osallistumme huumekysymyksiä käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Toiminnassamme on tärkeää
ihmislähtöisyys, tasavertaisuus, ihmisarvon kunnioittaminen, välittäminen ja vastuullisuus.