Vapaaehtoistoiminta

Irti Huumeista ry:n vapaaehtoistyöntekijät toimivat eri puolella Suomea. Toimintamuotoja ovat vertaistukiryhmät, puhelintuki, asiakastapaamiset, tukihenkilötoiminta sekä ehkäisevä päihdetyö.

Kaikki vapaaehtoisemme ovat vaitiolovelvollisia ja koulutettuja tehtäviinsä.

Vertaistukiryhmät

Vertaistukiryhmiä on huumeiden käyttäjien läheisille sekä erikseen huumeista toipuville, ja niitä ohjaa koulutettu ohjaaja. Avointen ryhmien lisäksi on olemassa myös suljettuja ryhmiä. 
Vertaistukiryhmässä on mahdollista jakaa omia kokemuksia ja tuntemuksia, ja toisaalta saada tukea muiden kokemuksista.

Vapaaehtoisemme toimivat myös keskustelunohjaajina  Vilpola-keskustelupalstalla.

Facebookissa on neljä suljettua vertaistukiryhmää; läheisille, huumeriippuvaisen sisaruksille, päihderiippuvaisen puolisoille ja vertaistukiryhmä päihdekuntoutujille, joilla on lapsia.

Puhelintuki

Vapaaehtoisemme toimivat puhelinpäivystäjinä päivystävässä puhelimessa.

Asiakastapaamiset

Huumeiden käyttäjien läheisten ja huumeiden käyttäjien kanssa. Tarjoamme mahdollisuuden niin yksilö kuin perhetapaamisiinkin. Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan joko yksi tai useampia.

Tukihenkilötoiminta 

Huumeiden käyttäjien läheisille ja huumeiden käyttäjille. Tukihenkilöinä toimii koulutetut vapaaehtoisemme.

Tukihenkilöltä voi saada apua vaikeassa elämäntilanteessa ja retkahdusten aikana, käytön lopettamisessa ja raittiuden ylläpitämisessä, sekä hoitoon motivoitumisessa. Tukihenkilö auttaa hoitoon ohjauksessa ja on tukena hoidon aikana ja sen jälkeen.

Ehkäisevä päihdetyö

Vapaaehtoisemme tekevät ehkäisevää päihdetyötä esimerkiksi työyhteisöissä, oppilaitoksissa, tapahtumissa ja vanhempainilloissa. He ovat myös mukana verkostoyhteistyössä.