TUNNISTA JA TOIMI

Mielikuva huumeita käyttävästä ihmisestä on muuttumassa. Tänään  kuka tahansa voi  käyttää huumausaineita ilman, että pystyisimme havaitsemaan tai tunnistamaan mahdollista käyttöä.

Yksittäisiä huumekokeiluja ei huomata ja pitempäänkin kestänyt käyttö saattaa jäädä havaitsematta. Tunnistaminen on vaikeaa ja usein sattumanvaraista varsinkin, kun on kyse kokeilusta ja satunnaiskäytöstä.

Esille tulleeseen huumeidenkäyttöön on kuitenkin aina puututtava.

Kohtaaminen

Huumeiden käyttö ei ole irrallinen ilmiö, vaan osa ihmisen elämäntilannetta. Huumeiden käyttäjän kohtaamisessa ja huumeiden käyttöön puututtaessa on otettava huomioon, että päihderiippuvuuden ohella kyse voi olla samalla kertaa myös somaattisesta sairaudesta, psyykkisestä häiriöstä sekä sosiaalisesta ongelmasta.


On siis tärkeää tietää huumeiden käyttäjän todellinen tilanne, että hänet voidaan kohdata oikealla tasolla ja ymmärtää hänen käyttäytymisensä taustalla olevia oireita ja häiriöitä.

Kohtaamisen perusta on käyttäjän ihmisarvoinen kohtelu.

Suojaavat ihmissuhteet

Vahvistamalla suojaavia tekijöitä voidaan ehkäistä päihteiden käyttöä. Suojaaviin tekijöihin kuuluvat mm. perheenjäsenten hyvät keskinäiset vuorovaikutussuhteet, hyvät ystävyyssuhteet ja onnistumisen mahdollisuuksia tukevat olosuhteet koulussa ja/tai työssä. Lisäksi nuorella tulisi olla vähintään yksi läheinen ja luotettava aikuissuhde.

Myös henkilön elämänhallinnan kehittäminen ja itsetunnon tukeminen sekä huomion kiinnittäminen mielihalujen hallintaan ovat merkittäviä tehtäväalueita.

Lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien kehittäminen, nuorten omaehtoinen vertaistoiminta sekä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuudet ovat nekin tärkeitä tekijöitä autettaessa nuoria terveen elämän alkuun.