TERVE RIIPPUVUUS

Riippuvuus on tärkeä osa normaalia ja tervettä elämää.

Riippuvuus liittyy tarpeeseen kokea mielihyvää. Tunne tai toiminta saa aikaiseksi välittäjäaineiden (mm. dopamiinin) vapautumisen aivoissa. Siitä seuraa mielihyvän kokeminen ja halu toistaa mielihyvää tuottava toiminta. Mielihyvän tunteen saa aikaiseksi mm. syöminen, juominen, hoivaaminen, päihteet ja seksi. Mielihyvähakuisuus ja riippuvuus ohjaavat ihmisen käyttäytymistä.

Terve riippuvuus tukee lajin säilymistä, on elämää ylläpitävä voima ja auttaa sitoutumaan sosiaaliseen yhteisöön.