Tietoa ja tukea -sivuilla on tietoa

  • huumausaineista
  • siitä, miten tunnistaa kokeilun ja miten toimia
  • huumeriippuvuudesta
  • huumehoidosta
  • lainsäädännöstä ja muista huumeiden käyttöön liittyvistä tilastoista.

Lisäksi sivuilla on linkkejä korkeatasoisiin ja asiatiedoiltaan luotettaviin sivustoihin.

Mielikuva huumeiden käyttäjästä

Mielikuva huumeita käyttävästä ihmisestä on muuttumassa. Tänä päivänä melkeinpä kuka tahansa voi jossakin määrin käyttää huumausaineita ilman, että pystyisimme käyttöä havaitsemaan tai tunnistamaan.

Käytön epäily

Käytön epäily aiheuttaa läheisissä usein ahdistusta ja kriisiyttää suhteita epäiltyyn käyttäjään. Epäilijälle on tarjolla monenlaista tietoa ja tukea vaikeassa tilanteessa ja siinä, miten siinä voi toimia omaksi ja käyttäjän parhaaksi.

Kokeilu

Huumausaineita kokeilevat nuoret ovat tavallisia nuoria, jotka tutustuvat aineisiin usein kavereidensa kautta ja kokeilevat niitä ensi kerran tutussa seurassa.

Suurin osa nuorten huumeiden käytöstä jää kokeiluksi, mutta toisille huumausaineisiin syntyy vakava riippuvuus. Tästä syystä vanhempien ja muiden aikuisten on tärkeää puuttua nuoren huumeiden käyttöön heti, kun käytöstä herää pienikin epäilys.

Nuorten asenteet huumeita, varsinkin kannabista, kohtaan ovat muuttuneet entistä myönteisemmiksi.

Riippuvuus

Kokeilu voi johtaa jatkuvaan huumeiden käyttöön ja huumeriippuvuuteen.  Riippuvuutta voidaan hoitaa ja monet pääsevät jälleen kiinni päihteettömään elämään. Myös huumeriippuvaisten läheisille on tarjolla apua.