Läheis- ja perhetyön keskus


Kun perheessä joku käyttää huumeita, tilanne koskettaa kaikkia perheenjäseniä. Läheis- ja perhetyön keskus tarjoaa tukea koko perheelle.

Tuen eri muotoja ovat tapaamiset, pidemmät perheterapiajaksot, puhelinneuvonta ja -tuki, suljetut vertaistukiryhmät, säännöllisesti järjestettävät läheisten illat sekä läheisleiritoiminta. Myös Skypen kautta voit tavata läheistyöntekijämme.

Voit ottaa meihin yhteyttä ilman lähetettä, ja palvelu on asiakkaillemme maksuton. Pyrimme löytämään akuutissa kriisissä tapaamisajan mahdollisimman nopeasti. Teemme tarvittaessa myös kotikäyntejä. Hoitoon hakeutuminen ei edellytä raittiutta.

Läheis- ja perhetyön keskus on mukana myös Päihdelinkin alla toimivan vertaistukeen pohjautuvan, huumeiden käyttäjien läheisille suunnatun keskustelualue Vilpolan toiminnassa.
Olemme julkaisseet myös Läheisten oppaan sivuillamme,  siellä on ensiapua uuteen tilanteeseen.

Ammatillinen konsultaatio, kouluttaminen ja työnohjaus

Tarjoamme perhekeskeisen huumetyön osaamista ja asiantuntemusta ammatillisten koulutusten, konsultaatioiden sekä työnohjauksen muodossa. Eniten päihde-ja perheteemoihin räätälöityjä koulutuksia tilataan sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksiin sekä koulujen vanhempainiltoihin.

Opiskelijat voivat myös tulla keskukseen tutustumaan toimintaan tai suorittamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiin liittyvää työharjoittelujaksoa.

Yhdistyksen vapaaehtoistehtäviin liittyvä ammatillinen tuki- ja koulutus järjestetään yhteistyössä alueellisen toiminnan kanssa.

Läheis- ja perhetyön keskuksen historia


Toiminta on käynnistetty yhdistyksessä toimineiden huumeidenkäyttäjien kokemasta tarpeesta, että läheisille ja perheille ei ole ollut saatavilla riittäviä tukipalveluja.

Toiminta lähti liikkeelle vuonna 2002 PERHEESSÄ ON VOIMAA -projektista, joka edelleenkin elää keskuksen voimavarakeskeisessä työotteessa.

Tänä päivänä perhekeskeisen huumetyön asiantuntemusta viedään aktiivisesti ammatilliseen koulutukseen sekä yhteistyössä tapahtuvan kehittämistyön suuntaan.