25.10.2012

Huumehoidoissa säästäminen lisää kustannuksia

Päihdehuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava päihdehuollon järjestämisestä siten, että palvelut vastaavat sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvää tarvetta. Tämä ei tällä hetkellä toteudu. Siitä huolimatta monet kunnat ovat vähentämässä huumehoitoja ja panostamassa avohoitoon.
Lue lisää

20.10.2012

Nuoria on suojeltava päihteiltä

Elämme muuttuvaa aikaa, jossa jo 12 – 13-vuotiaat lapset kokeilevat ja käyttävät päihteitä ja muutamaa vuotta vanhemmat hankkivat viikkorahoillaan kimpassa kannabista.
Lue lisää

10.10.2012

Järjestöt mukaan päihdetyöhön

Kunnilla on edessään talousnäkymien tiuketessa yhä haastavammaksi muuttuva päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottaminen.
Lue lisää

10.8.2012

Sakko ei syrjäytä, vaan päihde

Sakottamatta jättäminen ei poista kannabiksen vaarallisuutta.
Kannabis on arkipäiväistynyt, sen saanti on helppoa, eivätkä nuoret pidä sen käyttöä kovinkaan vaarallisena. Näin kertovat mediat, nuoret ja heistä tehdyt tutkimukset.
Lue lisää

13.8.2011

Nuorten päihdekokeiluihin pitää puuttua

Viime päivinä medioissa on kerrottu siitä, miten yhä nuoremmat lapset käyttävät päihteitä, ja että sekakäyttö on yleistynyt jo 12—13-vuotiaiden keskuudessa.

Kannabis on arkipäiväistynyt ja sitä on nuorten saatavilla, samoin alkoholia, pillereitä ja korvaushoitolääkkeitä, esimerkiksi Subutexia.
Lue lisää

28.4.2011

Kotikasvatus ei tee kannabiksesta vaaratonta

Mediassa on raportoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistua uutista, jonka mukaan kannabiksen kotikasvatusta on kokeillut jo 40000-60000 suomalaista ja joka viides alle 35-vuotias kertoo tuntevansa ainakin yhden kasvattajan.
Lue lisää