Irti Huumeista ry

Toiminnan tarkoituksena on ehkäisevän ja korjaavan huumetyön kehittäminen maassamme sekä työskentely rajoittavan huumausainepolitiikan säilyttämiseksi.

Käyttäjien läheisten tukeminen ja sekä huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä etujen ajaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on olennaista toiminnassamme.
Tuemme huumeiden käytön ennaltaehkäisyä sekä käyttäjiä käytön lopettamisessa.

Tarjoamme sekä yksilölähtöistä että perhekeskeistä tukea ja apua huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Lue lisää


taite_2_2016_KANSI_RGB

Taite - Huumetyön erikoislehti

Lehti ilmestyy sekä painettuna että e-julkaisuna.

Ilmoittamalla lehdessä tavoitat laajan joukon ihmisiä, mm. terveydenhuolto- ja sosiaalialan opiskelijoita ja ammattilaisia. Samalla kerrot tuestasi elämän taitekohdassa oleville ihmisille. Lehden sisällöillä ja äänensävyllä olemme halunneet luoda kiinnostavan mainospaikan kaupallisille ja yleishyödyllisille toimijoille.

Taite-mediakortti

Vanhojen Irti-lehtien arkisto tästä linkistä.


Päivystävä puhelin

Vilpola

Vertaistukiryhmät

Tietopaketit huumeista