Irti Huumeista ry

Irti Huumeista ry toimii huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä tukena ja äänitorvena sekä tekee ehkäisevää päihdetyötä.

Toiminnan tarkoituksena on huumeiden käytön ennaltaehkäisy, huumeiden käyttäjien tukeminen käytön lopettamiseksi, käyttäjien läheisten tukeminen, vaikuttaminen ehkäisevän ja korjaavan huumetyön kehittämiseksi maassamme, työskentely rajoittavan huumausainepolitiikan säilyttämiseksi ja huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä edunvalvonta.

Tarjoamme sekä yksilölähtöistä että perhekeskeistä tukea ja apua huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Lue lisää


taite_2_2015_006_kansi_1248

Taite - Huumetyön erikoislehti

Lehti ilmestyy sekä painettuna että e-julkaisuna.

Ilmoittamalla lehdessä tavoitat laajan joukon ihmisiä, mm. terveydenhuolto- ja sosiaalialan opiskelijoita ja ammattilaisia. Samalla kerrot tuestasi elämän taitekohdassa oleville ihmisille. Lehden sisällöillä ja äänensävyllä olemme halunneet luoda kiinnostavan mainospaikan kaupallisille ja yleishyödyllisille toimijoille.

Taite-mediakortti

Vanhojen Irti-lehtien arkisto tästä linkistä.


Päivystävä puhelin

Vilpola

Vertaistukiryhmät

Tietopaketit huumeista