Irti Huumeista ry

Irti Huumeista ry toimii huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä tukena ja äänitorvena sekä tekee ehkäisevää päihdetyötä.

Toiminnan tarkoituksena on huumeiden käytön ennaltaehkäisy, huumeiden käyttäjien tukeminen käytön lopettamiseksi, käyttäjien läheisten tukeminen, vaikuttaminen ehkäisevän ja korjaavan huumetyön kehittämiseksi maassamme, työskentely rajoittavan huumausainepolitiikan säilyttämiseksi ja huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä edunvalvonta.

Tarjoamme sekä yksilölähtöistä että perhekeskeistä tukea ja apua huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Lue lisää


Irti _4 _2014

Irti - Huumetyön erikoislehti

Lehti ilmestyy sekä painettuna että e-julkaisuna, jota voi lukea ilmaiseksi tästä linkistä.


Päivystävä puhelin

Vilpola

Vertaistukiryhmät

Tietopaketit huumeista